روغن دنده GL4 75W80

ریال 630/000

**مناسب جهت جعبه دنده های غیراتوماتیک خودروهای سبک و سنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پایین و یا سرعت پایین ، گشتاور بالا کار می کنند .

 

*توجه : استفاده از این محصول در گیربکس های با دنده از نوع هیپوئید توصیه نمی گردد .

 

*بخشی از خواص GL4 75W80  :

 

۱- خاصیت ضداکسیداسیون در دمای بالا و مقاومت در برابر تشکیل لجن اسیدی

 

۲- تحمل فشار بالا

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش جعبه دنده و مقاومت در برابر فشار بالا

 

۴- محافظت بالا در مقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها

 

۵- پایداری حرارتی بالا و روان شدن عالی در دمای پایین

Product Description

**مناسب جهت جعبه دنده های غیراتوماتیک خودروهای سبک و سنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پایین و یا سرعت پایین ، گشتاور بالا کار می کنند .

 

*توجه : استفاده از این محصول در گیربکس های با دنده از نوع هیپوئید توصیه نمی گردد .

 

*بخشی از خواص GL4 75W80  :

 

۱- خاصیت ضداکسیداسیون در دمای بالا و مقاومت در برابر تشکیل لجن اسیدی

 

۲- تحمل فشار بالا

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش جعبه دنده و مقاومت در برابر فشار بالا

 

۴- محافظت بالا در مقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها

 

۵- پایداری حرارتی بالا و روان شدن عالی در دمای پایین