روغن دنده GL5 85W90

ریال 630/000

 

*در کلیه جعبه دنده های غیراتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستم های انتقال نیرو.

 

*توجه : این محصول جهت دنده های هیپوئید و دیفرانسیل وسایل نقلیه توصیه می شود .

 

*بخشی از خواص GL5 85W90 :

 

۱- پایداری حرارتی بالا و روان شدن عالی در دمای پایین

 

۲- محافظت عالی در برابر سایش و تحمل فشار ( بار ) در سرعت پایین ، گشتاور بالا و سرعت بالا ، گشتاور پایین

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش جعبه دنده و مقاومت در برابر فشار بالا

 

۴- خاصیت ضدزنگ و ضدخوردگی و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها

 

۵- خاصیت ضداکسیداسیون در دمای بالا و مقاومت در برابر تشکیل لجن اسیدی

 

۶- افزایش طول عمر قطعات جعبه دنده

 

۷– روانکاری مناسب همراه با مقاومت در برابر شیاردار شدن روغن ( Channeling )  در دماهای پایین .

Product Description

 

*در کلیه جعبه دنده های غیراتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستم های انتقال نیرو.

 

*توجه : این محصول جهت دنده های هیپوئید و دیفرانسیل وسایل نقلیه توصیه می شود .

 

*بخشی از خواص GL5 85W90 :

 

۱- پایداری حرارتی بالا و روان شدن عالی در دمای پایین

 

۲- محافظت عالی در برابر سایش و تحمل فشار ( بار ) در سرعت پایین ، گشتاور بالا و سرعت بالا ، گشتاور پایین

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش جعبه دنده و مقاومت در برابر فشار بالا

 

۴- خاصیت ضدزنگ و ضدخوردگی و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها

 

۵- خاصیت ضداکسیداسیون در دمای بالا و مقاومت در برابر تشکیل لجن اسیدی

 

۶- افزایش طول عمر قطعات جعبه دنده

 

۷- روانکاری مناسب همراه با مقاومت در برابر شیاردار شدن روغن ( Channeling )  در دماهای پایین .