روغن موتور SL 10W40 – بسته بندی پلاستیکی – ۴لیتر

ریال 2/650/000

*مناسب برای موتورهای بنزینی تا سال ۲۰۰۶میلادی

*بخشی از خواص :

۱- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی خوب

۲- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی خوب جهت کاهش رسوبات ( دوده ها ) ناشی از احتراق موتور

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

۴- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

۵- محافظت خوب از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

۶- افزایش طول عمر و قدرت موتور

۷- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی به منظور روانکاری در دماهای پایین

۸- پایدای برشی خوب محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول دوره مصرف می گردد

۹- قابلیت مناسب در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات

۱۰- کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه

Product Description

*مناسب برای موتورهای بنزینی تا سال ۲۰۰۶میلادی

 

*بخشی از خواص :

 

۱- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی خوب

 

۲- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی خوب جهت کاهش رسوبات ( دوده ها ) ناشی از احتراق موتور

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

 

۴- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

 

۵- محافظت خوب از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

 

۶- افزایش طول عمر و قدرت موتور

 

۷- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی به منظور روانکاری در دماهای پایین

 

۸- پایدای برشی خوب محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول دوره مصرف می گردد

 

۹- قابلیت مناسب در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات

 

۱۰- کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه