روغن موتور SL 20W50 – بسته بندی فلزی – ۴لیتر

ریال 2/650/000

*مناسب برای موتورهای بنزینی تا سال ۲۰۰۶میلادی

*بخشی از خواص :

۱- حداکثر محافظت در شرایط سخت در دور بالای موتور

۲- ضریب تبخیر پایین

۳- قدرت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا

۴- پوشش فضای خالی مابین محفظه موتور و پیستون ها و جلوگیری از سایش

۵- استارت آسان در هوای سرد

۶- پایداری برشی مناسب

۷-کنترل مصرف سوخت و روغن

Product Description

*مناسب برای موتورهای بنزینی تا سال ۲۰۰۶میلادی

 

*بخشی از خواص :

 

۱- حداکثر محافظت در شرایط سخت در دور بالای موتور

 

۲- ضریب تبخیر پایین

 

۳- قدرت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا

 

۴- پوشش فضای خالی مابین محفظه موتور و پیستون ها و جلوگیری از سایش

 

۵- استارت آسان در هوای سرد

 

۶- پایداری برشی مناسب

 

۷-کنترل مصرف سوخت و روغن