ضدیخ – LONG LIFE

ریال 1/000/000

*بخشی از خواص  ضدیخ  LONG LIFE:

۱- سازگار با محیط زیست به دلیل عدم وجود ترکیبات نیترات ، نیتریت ، آمین و فسفات

۲- عمر مفید کاری بسیار بالا و پایداری شیمیایی بسیار عالی ( ۳سال یا معادل ۹۰٫۰۰۰کیلومتر )

۳- محافظت از یخ زدگی در زمستان و جوش آوردن در تابستان

۴- آخرین تکنولوژی مواد ضدخوردگی و ضد زنگ زدگی با قدرت محافظت ممتاز

۵- سازگار با واشرها و آب بندی های الاستومری و رنگ خودرو

۶- قابلیت انتقال حرارت و پایداری حرارتی عالی تحت شرایط عملیاتی

۷- مناسب برای کلیه خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین

Product Description

*بخشی از خواص  ضدیخ  LONG LIFE :

 

۱- سازگار با محیط زیست به دلیل عدم وجود ترکیبات نیترات ، نیتریت ، آمین و فسفات

 

۲- عمر مفید کاری بسیار بالا و پایداری شیمیایی بسیار عالی ( ۳سال یا معادل ۹۰٫۰۰۰کیلومتر )

 

۳- محافظت از یخ زدگی در زمستان و جوش آوردن در تابستان

 

۴- آخرین تکنولوژی مواد ضدخوردگی و ضد زنگ زدگی با قدرت محافظت ممتاز

 

۵- سازگار با واشرها و آب بندی های الاستومری و رنگ خودرو

 

۶- قابلیت انتقال حرارت و پایداری حرارتی عالی تحت شرایط عملیاتی