ATF VI

ریال 1/140/000

بخشی از خواص  ATF VI :

 

۱- قابل استفاده در تمام خودروهایی که در آن  DEXRON VI توصیه شده است .

 

۲- خاصیت ضدخوردگی و کاهش اصطکاک جهت حفظ کیفیت و برخورداری از تحمل فشار بیشتر

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو

 

۴- تعویض روان تر دنده با کمترین لرزش و ارتعاش

 

۵- افزایش طول عمر قطعات گیربکس

 

۶- تطابق با کلیه اجزاء آب بندهای بکاررفته در اجزاء انتقال نیرو

 

۷– سیالیت در دمای پایین که منجر به سهولت روانکاری و کاهش افت انتقال نیرو در دماهای پایین می گردد.

Product Description

*بخشی از خواص  ATF VI :

 

۱- قابل استفاده در تمام خودروهایی که در آن  DEXRON VI توصیه شده است .

 

۲- خاصیت ضدخوردگی و کاهش اصطکاک جهت حفظ کیفیت و برخورداری از تحمل فشار بیشتر

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو

 

۴- تعویض روان تر دنده با کمترین لرزش و ارتعاش

 

۵- افزایش طول عمر قطعات گیربکس

 

۶- تطابق با کلیه اجزاء آب بندهای بکاررفته در اجزاء انتقال نیرو

 

۷- سیالیت در دمای پایین که منجر به سهولت روانکاری و کاهش افت انتقال نیرو در دماهای پایین می گردد.