CI4 15W40

ریال 11/400/000

*بخشی از خواص  CI4 15W40  :

 

۱- حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا و تمام طول دوره مصرف مطابق با استانداردهای بین المللی

 

۲- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

 

۳- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

 

۴- پایداری حرارتی بالا و محافظت از موتور به هنگام افزایش دمای موتور

 

۵- قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولیدشده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن

 

۶- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی جهت کاهش رسوبات موتور

 

۷- قدرت روانکاری یاتاقان ها در دماهای پایین هنگام استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه هنگام استفاده در مسافت های کوتاه

 

۸- کمک به افزایش عمر موتور و همچنین صرفه جویی در مصرف روغن موتور

Product Description

*بخشی از خواص  CI4 15W40  :

 

۱- حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا و تمام طول دوره مصرف مطابق با استانداردهای بین المللی

 

۲- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

 

۳- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

 

۴- پایداری حرارتی بالا و محافظت از موتور به هنگام افزایش دمای موتور

 

۵- قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولیدشده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن

 

۶- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی جهت کاهش رسوبات موتور

 

۷- قدرت روانکاری یاتاقان ها در دماهای پایین هنگام استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه هنگام استفاده در مسافت های کوتاه

 

۸- کمک به افزایش عمر موتور و همچنین صرفه جویی در مصرف روغن موتور