این افراد از زمان تولید و آزمایش مواد اولیه و تست محصول نهایی و همچنین در زمینه چاپ و بسته بندی و در نهایت حمل و نقل روغن موتور به نقاط مختلف ایران فعالیت می کنند. کاملا مشخص است که خرید یک محصول ایرانی می تواند چرخه اقتصاد را بچرخاند و در چشم اندازهای بعدی راه صادرات محصولات با کیفیت ایرانی را به نقاط مختلف جهان باز کند.