مزایای SM 10W40  :

**مناسب برای موتورهای بنزینی از سال ۲۰۰۵میلادی به بعد

*در تهیه این روغن از دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا استفاده شده است .

*بخشی از خواص :

۱- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی

۲- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

۴- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

۵- محافظت عالی از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

۶- افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حدعالی

۷- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی به منظور روانکاری در دماهای پایین

۸- پایدای برشی عالی محصول

۹- قابلیت عالی در حذف حرارت زائد از موتور

۱۰- کنترل عالی مصرف روغن و کاهش هزینه

۱۱- نتایج بسیار مطلوب در آزمون های رسوب و تبخیر

۱۲- منطبق با استانداردهای تعیین شده شرکت های خودروسازی معتبر