مزایای SL 20W50  :

**مناسب برای موتورهای بنزینی تا سال ۲۰۰۶میلادی

*بخشی از خواص :

۱- حداکثر محافظت در شرایط سخت در دور بالای موتور

۲- ضریب تبخیر پایین

۳- قدرت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا

۴- پوشش فضای خالی مابین محفظه موتور و پیستون ها و جلوگیری از سایش

۵- استارت آسان در هوای سرد

۶- پایداری برشی مناسب

۷-کنترل مصرف سوخت و روغن